Dysgu Proffesiynol – Rhaglenni Cenedlaethol

Ychwanegwyd:

Leadership123.png
 • Tagiau
 • Tag ANG
 • Tag Arweinyddiaeth
 • Tag Arweinyddiaeth Ganol
 • Tag Dysgu Professiynol
 • Tag CALU
 • Tag Athrawon Newydd Gymhwyso
 • Tag CPCP
 • Tag Uwch-arweinwyr
 • Golygfeydd 4964

Rhaglenni'r llwybr cenedlaethol yw'r rhain sydd wedi'u datblygu'n drawsranbarthol, ac maent yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglenni'r Llwybr Arweinyddiaeth Cenedlaethol
 • Ymsefydlu ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso
 • Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

Rhaglenni'r Llwybr Arweinyddiaeth Cenedlaethol

 • Rhaglen Datblygu Arweinwyr Canol
 • Rhaglen Datblygu Uwch-arweinwyr
 • Asesu CPCP 2021 yn unig
 • Rhaglen i Ddatblygu Darpar Benaethiaid
 • Rhaglen Datblygu Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro
 • Rhaglen i Benaethiaid Profiadol

Ymsefydlu ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso

 • Pontio o SAC i'r cyfnod Ymsefydlu
 • Cymorth i Athrawon Newydd Gymhwyso
 • Canllawiau Ymsefydlu Statudol
 • Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol
 • Cymorth ac Arweiniad ar gyfer Mentoriaid Ymsefydlu a Dilyswyr Allanol

Llwybr Dysgu Cynorthwywyr Addysgu

 • Ymsefydlu ar gyfer cynorthwywyr addysgu newydd eu penodi
 • Rhaglen ar gyfer cynorthwywyr addysgu wrth eu gwaith
 • Rhaglen ar gyfer Darpar CALU
 • Asesu CALU
 • Cynorthwywyr addysg arbenigol
 • Rhaglen Ddysgu Broffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu - Cwricwlwm i Gymru