Adnoddau


Fideos Hanes yr Iaith

hannesss.png

Cyfle i ddod i glywed am hanes yr iaith Gymraeg yng nghwmni'r Athro Mererid Hopwood. Mae cyfres o fideos ar gyfer ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a chyfres debyg ar gyfer ysgolion u...

hannesss.png
Golygfeydd 1196

Fideos Hanes yr Iaith

Cyfle i ddod i glywed am hanes yr iaith Gymraeg yng nghwmni'r Athro Mererid Hopwood. Mae cyfres o fideos ar gyfer ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a chyfres debyg ar gyfer ysgolion u...

Fideo i hyrwyddo astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch

ld1.png

Dyma gyfle i glywed manteision astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch gan fyfyrwyr, athrawon a chyn-fyfyrwyr yn ogystal â chlywed am gynnwys y cwrs ym mlwyddyn 12.

ld1.png
Golygfeydd 637

Fideo i hyrwyddo astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch

Dyma gyfle i glywed manteision astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch gan fyfyrwyr, athrawon a chyn-fyfyrwyr yn ogystal â chlywed am gynnwys y cwrs ym mlwyddyn 12.

Cynnig Dysgu Proffesiynol 2022/23

DP4.jpg

Mae’r cynnig Dysgu Proffesiynol a ddarperir gan Partneriaeth bellach ar gael. Ceir mynediad i'r cynnig Dysgu Proffesiynol trwy adran werdd y dudalen hon.

DP4.jpg
Golygfeydd 3276

Cynnig Dysgu Proffesiynol 2022/23

Mae’r cynnig Dysgu Proffesiynol a ddarperir gan Partneriaeth bellach ar gael. Ceir mynediad i'r cynnig Dysgu Proffesiynol trwy adran werdd y dudalen hon.

Amdanom ni

About us 4.jpg

Mae Partneriaeth yn ymdrechu i gyflwyno gwasanaeth gwella ysgolion cyson, sy’n canolbwyntio ar strategaethau her a chymorth sy’n gwella addysgu a dysgu mewn ystafelloedd dosbarth ac yn arw...

About us 4.jpg
Golygfeydd 2046

Amdanom ni

Mae Partneriaeth yn ymdrechu i gyflwyno gwasanaeth gwella ysgolion cyson, sy’n canolbwyntio ar strategaethau her a chymorth sy’n gwella addysgu a dysgu mewn ystafelloedd dosbarth ac yn arw...

Cwricwlwm i Gymru

CfW Cycle.png

Er mwyn cefnogi ysgolion wrth iddynt ddechrau datblygu a mireinio eu cwricwlwm, mae tîm cwricwlwm y Bartneriaeth wedi datblygu model cylchol pum cam y gellir ei ddefnyddio fel canllaw cyfeirio. ...

CfW Cycle.png
Golygfeydd 2390

Cwricwlwm i Gymru

Er mwyn cefnogi ysgolion wrth iddynt ddechrau datblygu a mireinio eu cwricwlwm, mae tîm cwricwlwm y Bartneriaeth wedi datblygu model cylchol pum cam y gellir ei ddefnyddio fel canllaw cyfeirio. ...

Cylchlythyr

MicrosoftTeams-image (8).png

Mae'r ardal hon yn storio copïau o gylchlythyr wythnosol Partneriaeth. Ceir mynediad i'r cylchlythyr trwy adran werdd y dudalen hon. I gael eich ychwanegu at restr bostio'r cylchlythy...

MicrosoftTeams-image (8).png
Golygfeydd 1552

Cylchlythyr

Mae'r ardal hon yn storio copïau o gylchlythyr wythnosol Partneriaeth. Ceir mynediad i'r cylchlythyr trwy adran werdd y dudalen hon. I gael eich ychwanegu at restr bostio'r cylchlythy...

Rhaglen Ddysgu Proffesiynol Cenedlaethol -Traws rhanbarthol National Professional Learning Programme - Cross regional

cross con1.png

Trosolwg o raglen dysgu proffesiynol newydd Cwricwlwm i Gymru 2022 2023. Mae’n cynnwys manylion llawn am yr holl fodiwlau, dyddiadau a dolenni i fynychu sesiynau byw. Mae'r rhaglen gen...

cross con1.png
Golygfeydd 675

Rhaglen Ddysgu Proffesiynol Cenedlaethol -Traws rhanbarthol National Professional Learning Programme - Cross regional

Trosolwg o raglen dysgu proffesiynol newydd Cwricwlwm i Gymru 2022 2023. Mae’n cynnwys manylion llawn am yr holl fodiwlau, dyddiadau a dolenni i fynychu sesiynau byw. Mae'r rhaglen gen...

Y llwybr - Darparu llwybr clir i ddysgu awyr agored

Outdoor learning.png

Mae bod yn yr awyr agored yn rhan hanfodol o blentyndod, ond er hyn mae plant yng Nghymru yn treulio llai a llai o amser yn yr awyr agored. Mae'r dystiolaeth yn glir – mae bod yn yr awyr ago...

Outdoor learning.png
Golygfeydd 797

Y llwybr - Darparu llwybr clir i ddysgu awyr agored

Mae bod yn yr awyr agored yn rhan hanfodol o blentyndod, ond er hyn mae plant yng Nghymru yn treulio llai a llai o amser yn yr awyr agored. Mae'r dystiolaeth yn glir – mae bod yn yr awyr ago...

Egwyddorion ar gyfer Rhagoriaeth

Pedagogy-01.png

Rhaglen dysgu proffesiynol ar-lein yw Egwyddorion ar gyfer Rhagoriaeth, wedi'i seilio ar y 12 egwyddor addysgegol. Dyluniwyd y rhaglen gan athrawon ar gyfer athrawon, gyda'r nod o ddarparu&#39...

Pedagogy-01.png
Golygfeydd 1131

Egwyddorion ar gyfer Rhagoriaeth

Rhaglen dysgu proffesiynol ar-lein yw Egwyddorion ar gyfer Rhagoriaeth, wedi'i seilio ar y 12 egwyddor addysgegol. Dyluniwyd y rhaglen gan athrawon ar gyfer athrawon, gyda'r nod o ddarparu&#39...

Strategaethau Adolygu ar gyfer Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog

shutterstock_503426086.jpg

Mae’n bleser gan y grŵp mwy abl a thalentog Consortia Addysg ddarparu gweminar wedi’i recordio ymlaen llaw i gefnogi athrawon i gyfoethogi eu strategaethau adolygu ar gyfer dysgwyr MAT wr...

shutterstock_503426086.jpg
Golygfeydd 704

Strategaethau Adolygu ar gyfer Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog

Mae’n bleser gan y grŵp mwy abl a thalentog Consortia Addysg ddarparu gweminar wedi’i recordio ymlaen llaw i gefnogi athrawon i gyfoethogi eu strategaethau adolygu ar gyfer dysgwyr MAT wr...

Ein taith gyda'n gilydd - Cwricwlwm i Gymru a Chôd ADY

Sue.png

Erbyn diwedd y rhestr chwarae hon bydd gennych: ddealltwriaeth o'r cysylltiadau rhwng y Côd ADY a'r Cwricwlwm i Gymru dealltwriaeth o'r camau sy'n gysylltiedig â chynllunio...

Sue.png
Golygfeydd 1061

Ein taith gyda'n gilydd - Cwricwlwm i Gymru a Chôd ADY

Erbyn diwedd y rhestr chwarae hon bydd gennych: ddealltwriaeth o'r cysylltiadau rhwng y Côd ADY a'r Cwricwlwm i Gymru dealltwriaeth o'r camau sy'n gysylltiedig â chynllunio...

Diogelwch Ar-lein a Chymhwysedd Digidol Online Safety ar gyfer ANG

Fotolia_130797582_Subscription_Monthly_M-1600x880.jpg

Recordiad sesiwn Diogelwch Ar-lein a Chymhwysedd Digidol ANG a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2022. Hefyd dolen i'r rhestr chwarae a rennir yn ystod y sesiwn.

Fotolia_130797582_Subscription_Monthly_M-1600x880.jpg
Golygfeydd 855

Diogelwch Ar-lein a Chymhwysedd Digidol Online Safety ar gyfer ANG

Recordiad sesiwn Diogelwch Ar-lein a Chymhwysedd Digidol ANG a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2022. Hefyd dolen i'r rhestr chwarae a rennir yn ystod y sesiwn.

Newyddion


Sesiwn Wybodaeth Rhaglen Darpar Benaethiaid 2023-24

PL national2.png

Bydd sesiwn wybodaeth ar gyfer y rhai sy’n ystyried gwneud cais ar gyfer y Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid sy’n dechrau yn 2023, yn cael ei chynnal ar y dyddiadau isod. Fel y gwelir, b...

PL national2.png
Golygfeydd 923

Sesiwn Wybodaeth Rhaglen Darpar Benaethiaid 2023-24

Bydd sesiwn wybodaeth ar gyfer y rhai sy’n ystyried gwneud cais ar gyfer y Rhaglen Datblygu Darpar Benaethiaid sy’n dechrau yn 2023, yn cael ei chynnal ar y dyddiadau isod. Fel y gwelir, b...

Uwchgynhadledd Addysg Y Byd

wes1.jpg

Mae cofrestru nawr ar agor i Staff Addysg ledled Cymru fynychu'r gynhadledd flaenllaw hon. Mae Llywodraeth Cymru yn talu’r holl gostau cofrestru ar gyfer nifer o fynychwyr. Mae hyn yn caniat...

wes1.jpg
Golygfeydd 943

Uwchgynhadledd Addysg Y Byd

Mae cofrestru nawr ar agor i Staff Addysg ledled Cymru fynychu'r gynhadledd flaenllaw hon. Mae Llywodraeth Cymru yn talu’r holl gostau cofrestru ar gyfer nifer o fynychwyr. Mae hyn yn caniat...

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm

welsh gov 1 .gif

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob ymarferydd sydd â diddordeb gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ar y cyd i fynd i'r afael â heriau a chyfleoedd cyffredin. Bydd y R...

welsh gov 1 .gif
Golygfeydd 979

Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Gweithredu’r Cwricwlwm

Bydd y Rhwydwaith Cenedlaethol yn cynnig cyfle i bob ymarferydd sydd â diddordeb gymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ar y cyd i fynd i'r afael â heriau a chyfleoedd cyffredin. Bydd y R...

Swyddi Gwag Carlam Cymru – Gwanwyn 2022

Teams logo template.png

Mae e-sgol ar y funud yn recriwtio athrawon ar gyfer cyflwyno sesiynau adolygu Carlam ar gyfer mis Mawrth 2022. Cyngor Sir Ceredigion sydd yn cydlynu’r broses ceisiadau, a gellir dod o hyd ...

Teams logo template.png
Golygfeydd 1315

Swyddi Gwag Carlam Cymru – Gwanwyn 2022

Mae e-sgol ar y funud yn recriwtio athrawon ar gyfer cyflwyno sesiynau adolygu Carlam ar gyfer mis Mawrth 2022. Cyngor Sir Ceredigion sydd yn cydlynu’r broses ceisiadau, a gellir dod o hyd ...

Gweithredu Anghenion Dysgu Ychwanegol – Diweddariad Rhagfyr 2021

ALN.png

Fideo Sesiwn Wybodaeth ar gyfer Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol Canllawiau Gweithredu Newydd Hyfforddiant i'r gweithlu

ALN.png
Golygfeydd 971

Gweithredu Anghenion Dysgu Ychwanegol – Diweddariad Rhagfyr 2021

Fideo Sesiwn Wybodaeth ar gyfer Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol Canllawiau Gweithredu Newydd Hyfforddiant i'r gweithlu

Cynnig ‘Man Myfyriol’ i bob Gweithiwr Proffesiynol mewn Addysg

house.png

Er mwyn rhoi cyfle i bob gweithiwr addysg proffesiynol gael cefnogaeth lles, mae'r Consortia Addysg yn cynnig sesiynau man myfyriol. Am fanylion ac i gael mynediad at gymorth, gweler y ddolen

house.png
Golygfeydd 977

Cynnig ‘Man Myfyriol’ i bob Gweithiwr Proffesiynol mewn Addysg

Er mwyn rhoi cyfle i bob gweithiwr addysg proffesiynol gael cefnogaeth lles, mae'r Consortia Addysg yn cynnig sesiynau man myfyriol. Am fanylion ac i gael mynediad at gymorth, gweler y ddolen

Deialog Ddigidol: Cymru – Recriwtio Ysgolion Nawr

digital di.jpg

Mae The Politics Project yn recriwtio ysgolion i gymryd rhan yn y rhaglen Deialog Ddigidol: Cymru. Mae'r rhaglen rhad ac am ddim hon yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o wleidyddiaeth c...

digital di.jpg
Golygfeydd 890

Deialog Ddigidol: Cymru – Recriwtio Ysgolion Nawr

Mae The Politics Project yn recriwtio ysgolion i gymryd rhan yn y rhaglen Deialog Ddigidol: Cymru. Mae'r rhaglen rhad ac am ddim hon yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o wleidyddiaeth c...

Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina

con inst.jpg

Caiff fforwm eleni ei gynnal ar-lein, ac mae’n canolbwyntio ar thema llythrennedd triphlyg. Mae gennym raglen gyffrous o siaradwyr sydd ganddynt wahanol safbwyntiau ar addysgeg amlieithrwydd. &n...

con inst.jpg
Golygfeydd 954

Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina

Caiff fforwm eleni ei gynnal ar-lein, ac mae’n canolbwyntio ar thema llythrennedd triphlyg. Mae gennym raglen gyffrous o siaradwyr sydd ganddynt wahanol safbwyntiau ar addysgeg amlieithrwydd. &n...

Diwrnod Plant y Byd

05eed1b3-ad33-4835-93fe-21fa6b021f98.jpg

Gwybodaeth am ein hadnoddau ar gyfer Diwrnod Plant y Byd, i gefnogi hawliau plant sy'n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches. Mae newyddlen ddwyieithog gyda'r holl adnoddau ar gael yma:

05eed1b3-ad33-4835-93fe-21fa6b021f98.jpg
Golygfeydd 1027

Diwrnod Plant y Byd

Gwybodaeth am ein hadnoddau ar gyfer Diwrnod Plant y Byd, i gefnogi hawliau plant sy'n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches. Mae newyddlen ddwyieithog gyda'r holl adnoddau ar gael yma:

Carlam Cymru 2021-2022

MicrosoftTeams-image (1).png

Bydd Carlam Cymru yn dychwelyd ar gyfer 2021/22 gyda sesiynau byw ar gael i fyfyrwyr TGAU yn ystod yr Hydref, a myfyrwyr TGAU, Uwch Gyfrannol, a Safon Uwch yn y Gwanwyn. Bydd y digwyddiadau byw yn yst...

MicrosoftTeams-image (1).png
Golygfeydd 1219

Carlam Cymru 2021-2022

Bydd Carlam Cymru yn dychwelyd ar gyfer 2021/22 gyda sesiynau byw ar gael i fyfyrwyr TGAU yn ystod yr Hydref, a myfyrwyr TGAU, Uwch Gyfrannol, a Safon Uwch yn y Gwanwyn. Bydd y digwyddiadau byw yn yst...

Blether Rhyngwladol: ‘Disgleirio Golau ar Arweinyddiaeth Ganol’

download (1).jpg

Dydd Llun 22 Tachwedd 4-5pm Mae arweinwyr canol yn rhan annatod o amgylchedd yr ysgol, o reoli perthnasoedd i weithredu newid. Gall swyddi arweinwyr canol fod yn ffurfiol ac yn anffurfiol ond efallai ...

download (1).jpg
Golygfeydd 911

Blether Rhyngwladol: ‘Disgleirio Golau ar Arweinyddiaeth Ganol’

Dydd Llun 22 Tachwedd 4-5pm Mae arweinwyr canol yn rhan annatod o amgylchedd yr ysgol, o reoli perthnasoedd i weithredu newid. Gall swyddi arweinwyr canol fod yn ffurfiol ac yn anffurfiol ond efallai ...

Lansiad gwefan newydd Cornel Cerddi

Poster Lansiad y Cornel Cerddi.png

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i lansiad gwefan newydd gan weithgor o athrawon a swyddogion traws-rhanbarthol i gefnogi dysgwyr i astudio a mwynhau'r cerddi gosod TGAU Ll...

Poster Lansiad y Cornel Cerddi.png
Golygfeydd 1235

Lansiad gwefan newydd Cornel Cerddi

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i lansiad gwefan newydd gan weithgor o athrawon a swyddogion traws-rhanbarthol i gefnogi dysgwyr i astudio a mwynhau'r cerddi gosod TGAU Ll...

SharePoint ALl


Cliciwch ar logo yr ALl perthnasol, isod, i gael mynediad i'ch gwefan SharePoint.

Llusgo