Adnoddau


RVE image.jpg
Golygfeydd 543

Cefnogi CGM ac ACRh plwraliaethol, beirniadol a gwrthrychol

Cynlluniwyd y dysgu proffesiynol hwn i gefnogi ymarferwyr i feithrin dealltwriaeth o amrywiaeth ledled y rhanbarth, gan felly gefnogi ysgolion i ddarparu CGM ac ACRh gwrthrychol a phlwraliaethol.

Cal 2.png
Golygfeydd 1917

Calendr Dysgu Proffesiynol 2023/24

Mae’r cynnig Dysgu Proffesiynol a ddarperir gan Partneriaeth bellach ar gael.

Falala.png
Golygfeydd 972

Partneriaeth - Ffa La La

Gwyliwch y ffilm arbennig hon am strategaeth hynod o effeithiol i gyflwyno’r Gymraeg mewn Addysg o oedran cynnar gan Partneriaeth a Ffalala. Diolch yn fawr i bawb am eu cyfraniad gwerthfawr.

MicrosoftTeams-image (20).png
Golygfeydd 1217

Gwefan Partneriaeth Digidol

Mae cynnig dysgu proffesiynol Partneriaeth ar gyfer Dysgu Digidol wedi cael ei ddatblygu i gefnogi arweinwyr ac ymarferwyr i ddatblygu arweinyddiaeth a gwaith cynllunio strategol Dysgu Digidol ac i we...

chwilio'r chwed 1.png
Golygfeydd 1007

Prosiect 23: Chwilio’r Chwedl

Daeth Chwilio’r Chwedl i Faes Eisteddfod yr Urdd 2023 ar yr 28ain o Fehefin, 2023, i groesawu pawb i Lanymddyfrif yn Sir Gaerfyrddin mewn steil. Yr oedd y cynhyrchiad yn un arbennig o unigryw a ...

hannesss.png
Golygfeydd 2822

Fideos Hanes yr Iaith

Cyfle i ddod i glywed am hanes yr iaith Gymraeg yng nghwmni'r Athro Mererid Hopwood. Mae cyfres o fideos ar gyfer ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a chyfres debyg ar gyfer ysgolion u...

ld1.png
Golygfeydd 1898

Fideo i hyrwyddo astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch

Dyma gyfle i glywed manteision astudio Cymraeg fel pwnc Safon Uwch gan fyfyrwyr, athrawon a chyn-fyfyrwyr yn ogystal â chlywed am gynnwys y cwrs ym mlwyddyn 12.

Banner 2a.png
Golygfeydd 7090

Cynnig Dysgu Proffesiynol 2023/24

Mae’r cynnig Dysgu Proffesiynol a ddarperir gan Partneriaeth bellach ar gael. Ceir mynediad i'r cynnig Dysgu Proffesiynol trwy adran werdd y dudalen hon.

About us 4.jpg
Golygfeydd 4685

Amdanom ni

Mae Partneriaeth yn ymrwymedig i ddarparu dysgu proffesiynol o safon uchel a chymorth pwrpasol i ddiwallu anghenion pob ysgol a lleoliad addysgol ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro ac Abertawe. ...

CfW Cycle.png
Golygfeydd 5047

Cwricwlwm i Gymru

Er mwyn cefnogi ysgolion wrth iddynt ddechrau datblygu a mireinio eu cwricwlwm, mae tîm cwricwlwm y Bartneriaeth wedi datblygu model cylchol pum cam y gellir ei ddefnyddio fel canllaw cyfeirio. ...

MicrosoftTeams-image (8).png
Golygfeydd 3359

Cylchlythyr

Mae'r ardal hon yn storio copïau o gylchlythyr wythnosol Partneriaeth. Ceir mynediad i'r cylchlythyr trwy adran werdd y dudalen hon. I gael eich ychwanegu at restr bostio'r cylchlythy...

cross con1.png
Golygfeydd 2026

Rhaglen Ddysgu Proffesiynol Cenedlaethol -Traws rhanbarthol National Professional Learning Programme - Cross regional

Trosolwg o raglen dysgu proffesiynol newydd Cwricwlwm i Gymru 2022 2023. Mae’n cynnwys manylion llawn am yr holl fodiwlau, dyddiadau a dolenni i fynychu sesiynau byw. Mae'r rhaglen gen...

SharePoint ALl


Cliciwch ar logo yr ALl perthnasol, isod, i gael mynediad i'ch gwefan SharePoint.

Llusgo